Varför privatiserar vi våra statliga bolag?

Varför privatiserar vi statliga bolag?  

Detta har gjorts av socialdemokratiska regeringar och nu är det de borgerliga genom alliansen som privatiserar, men varför, vilka argument ligger till grund, vilka konsekvensundersökningar finns som talar om hur bra det är?  (man säljer väl inte ut något som är en dålig affär, för oss skattetalare, eller?)

Är det en fix idé att man tror att privatisering är bra?  

Vem tjänar på en privatisering?

Läs nedan!


Varför privatisering?

Privatiseringar genomförs på olika sätt. Det kan handla om att kommuner lägger över en del av sin verksamhet i ett bolag, som därefter säljs. Det kan handla om offentliga företag som börsintroduceras och sen bit för bit överförs i privat ägo. Det kan handla om att verksamheter som aldrig varit bolag privatiseras och drivs i ny form. (Det gäller tex sjukhus och skolor.) Men slående för alla dessa olika privatiseringar är att de egentligen aldrig motiveras. Ingen förklarar varför, det tydligaste svar man kan få är ett negativt ”staten behöver inte äga dessa verksamheter så länge man har insyn och kan lagstifta kring dem”.
Vi menar att privatiseringar egentligen handlar om något helt annat.

 

NÄR DEMOKRATIN STÄLLS ÅT SIDAN

I december 1998 gick en av landets många verkställande direktörer ut och förklarade att inga förändringar var planerade. Allt var bara rykten, arbetet skulle fortsätta som vanligt, kanske lite bättre, lite roligare, men i grunden som vanligt. Dagen efter informerade han sin styrelse om att företaget skulle privatiseras och slås ihop med KF Invest, Atle Invest och Näckrosbuss.
Det var bolaget SL Buss som såldes.

Ett offentligt ägt företag var inte längre vårt. Utan diskussion, utan politisk debatt, utan den minsta lilla fråga till de trötta medborgare som gungar fram i bussarna varje morgon.
Vår poäng är att de aldrig tillfrågades.

Ett halvt år senare upprepas beteendet. Nu är det det franska företaget CGEA som övertar själva tunnelbanetrafiken. Man lovar att servicen ska förbättras, nattrafiken utökas och det dröjer så bara några månader innan man berättar att det inte är lönsamt att köra tågen efter elva på natten vanliga dagar.
Stockholms Lokaltrafik privatiserades alltså.

VD:n ljög sina anställda och facket rakt upp i ansiktet och höll den politiskt tillsatta styrelsen oinformerad intill sista stund. Motivet var enkelt. Eftersom köparna i båda fallen var börsnoterade bolag måste affärssekretessen gå före informationen till medborgarna. En aktie riskerar ju stiga eller sjunka okontrollerat om rykten om uppköp sprids innan de blivit av. Den politiska makten och demokratins behov fick alltså ställas åt sidan för börsens behov. Det låter kanske absurt men det är inget märkligt. Det är just detta privatiseringar i grunden handlar om. När offentliga företag blir privata så är det pengarnas behov som styr. Inte vår politiska vilja.
Varför?
Därför!

Den svenska staten skulle mellan 1999 och 2002 sälja ut 125 miljarder i aktievärde. Det presenterades i höstbudgeten -99 och passerade tyst genom medierna. Franska staten skulle under samma period sälja för 300 miljarder och den tyska för minst 180 miljarder. Till skillnad från Stockholms landsting är det inte borgerliga politiker utan socialdemokratiska som genomförde utförsäljningen. I valet 2006 gick alliansen ut med löften om att sälja ut statliga företag. Dock inte Vattenfall och LKAB. Liksom i fallet SL kommer det här att ske över de anställdas huvuden, utan politiska diskussioner och meddelas som nyheter på affärstidningarnas sidor. Affärshemligheter går före demokratin.
Ändå är den egentliga frågan obesvarad.
Varför i all världen ska företagen säljas ut?

 

DÄRFÖR ATT STATEN ÄR EN DÅLIG ÄGARE?

Det säger företagareorganisationer, direktörer och affärstidningar. Men det är knappast statliga företag som leder ligan vad gäller konkurser, spekulationer, styckningar. Det är inte staten som orsakat nedlagda företag i jakt på snabba vinster. Tvärtom är det staten som genom årtiondena gått in i krisbranscher och omstrukturerat, räddat och skapat de tunga investeringarna som gjort att ekonomin kunnat ta ny fart. Jorden runt finns det naturligtvis dåliga statliga företag, men det finns ännu fler dåliga privata. Det finns statlig byråkrati och feghet, men det finns lika mycket privat byråkrati och feghet. Det finns inga bevis på att statligt ägande lett till sämre företag eller sämre utveckling än privat ägande. Det finns egentligen bara en stor nackdel med statligt ägda företag.
De är dåliga för aktieägarna eftersom de inte deltar i börsens uppgång.
Staten kan inte som ägare få samma ”utveckling” på börskursen så länge företagen inte är till salu. Ingen privat aktieägare blev rikare när ett bolag som LKAB eller det gamla Telia gjorde en lönsam investering och blev mer värt. Så visst kan man säga att staten är en dålig ägare om man med en god menar att det är aktieägarnas värdestegring som ska gynnas.
Men man kan lika gärna säga att staten just därför är en god ägare.

 

DÄRFÖR ATT STATLIGT ÄGANDE STOPPAR KONKURRENS?

Det här är ett märkligt argument när vi vet att några stora oljebolag faktiskt kontrollerar hela bensinmarknaden, att svenska privata banker räddats genom att de tillsammans fått ta ut en hög ränta och att de stora verkstadsbolagen samarbetat kring lönekarteller. Där tre mediebolag äger nästan all viktig media i Sverige och dessutom styr distributionen både av tidningar och digitala medier.
Bara i ord är konkurrensen fri.

Men låt oss lägga hyckleriet åt sidan och utgå ifrån att statligt ägande minskar konkurrensen mer än privat.
Frågan är då när vi som medborgare verkligen tjänar på konkurrens. 
Visst kan den hjälpa oss. Det är bra med konkurrens när det gäller utvecklingen av till exempel en TV, på marknaden finns tusentals varianter att välja på vad gäller såväl pris, funktion som form. Konkurrensen skapar en utveckling utifrån en minsta gemensam standard.

Men vad har vi för nytta av konkurrens om bensinen?
Eller elen?
Det är ju knappast oljebolagen som utvecklat ny bensin, utan tvärtom politiken som ställt krav på mer miljövänliga drivmedel (eller snarare mindre miljöfarliga). Och vilken ny el kan det privata prestera som inte offentligt ägda verk kan? 
Visst minskar statligt ägande konkurrensen. Men det är ju också den stora fördelen.

 

DÄRFÖR ATT PRISET SKA SJUNKA?

Varför skulle priset på el sjunka för att många fler leverantörer får sälja till dig istället för att vi alla hämtar från samma statliga leverantör?
På vilket sätt blir det billigare?

Om olika småbolag (som snabbt köps upp och blir stora giganter) ska locka just dig att välja deras el, så måste de investera i administration och nya tekniska system (nya mätare) men framförallt i reklam.
Självklart blir det i slutändan dyrare att sälja el när man ska konkurrera med andra.
Du som konsument får betala.

Motivet till avregleringarna av elmarknaden var egentligen något helt annat än konsumenternas behov. El är något vi köper oberoende av vem som säljer, vi måste ha el och elen ser exakt likadan ut oberoende av var vi köper den. Att priset ska variera är egentligen i grunden obegripligt, det är samma el vi köper var vi än bor.

Om motivet verkligen var att sänka priserna skulle det vara både enklare och snabbare att helt enkelt sänka det reglerade elpriset.
Så varför avreglerade man elmarknaden? Man avreglerade för att kunna privatisera.

Men varför?
Därför!

 

POLITIK HANDLAR OM INTRESSENAS KAMP

Politik handlar om intressenas kamp och i det här fallet står på ena sidan ett aktivt intresse och kräver, medan det på andra sidan inte finns någon verklig kraft som säger emot.

Den grupp av finanskapital som vill ha avreglering för att få en ny marknad att investera i har aldrig mött någon egentlig motpart. Och deras intresse är enkelt. Om man som elproducent både kontrollerar produktionen, avtalen med konsumenten och distributionen så står man helt enkelt starkare som företag. Man kan lättare köpas och säljas. Den avreglerade marknaden blir en ny företagsmarknad där enorma vinster kan skapas och värden byggas utan att det egentligen ger dig som medborgare bättre eller ens billigare el. I värsta fall – som i exemplet Enron i USA – kan de avreglerade bolagen skapa energikriser och konkurser i jakten på höga vinster och aktievärderingar.

Elen avreglerades inte för att göra livet billigare eller enklare för dig.
Elen avreglerades för att kapitalet söker fler marknader att jaga vinster på.
Idag erkänner de flesta att avregleringen av elmarknaden var ett ”misslyckande”.
Den förra regeringens utredare Dan Andersson konstaterade att det hela blev dyrare för konsumenterna. Av de många nya elföretagen blev några stora bjässar som kontrollerar marknaden. Bjässar som dessutom blivit multinationella. (E-on, Vattenfall, Fortum.) Deras kontroll över priserna är stor och vinsterna enorma. Eftersom företagen äger olika typer av energiproduktion har man dessutom kontroll oberoende av energislag.

När oljan blev dyrare 2005 så höjde Fortum fjärrvärmepriserna, trots att de senare inte alls produceras av olja.
Priserna ökar för att företagen kan höja och skapa högra vinster.
Den nyliberala teorin har helt enkelt inte fungerat i mötet med verkligheten.

Statligt ägande är helt enkelt inte sämre för vare sig konsumenter eller samhället i stort. Ett exempel är det stora problem vi har med att några få banker kontrollerar marknaden för lån och sparande. Det har gjort att mycket stora övervinster varje år har skapats i bankvärlden. (År 2006 räknar man med vinster på 65 miljarder efter skatt på de fem största bankerna.) För att mota detta startade staten en bank, SBAB, vars uppgift var att försöka pressa ner priserna på lån till bostäder. Man höll helt enkelt låg ränta.
Detta har fungerat, SBAB har pressat räntorna något.
Ändå vill den borgerliga regeringen sälja ut just SBAB eftersom det är ”osunt” att staten äger en bank.
Det kan ju det privata göra lika gärna, menar man.
Men vilken privat ägare kommer att ha som mål att hålla så låga räntor som möjligt?

Sprid den här sidan!

[Ovan är publicerat som ett utdrag ur kapitlet Varför privatisering? Från Nya ekonomihandboken, skriven av Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren, verksamma vid tidningen etc.

Vi rekomenderar alla att läsa denna sammanfattning om privatiseringar, och för dig som blir sugen på mer så kan boken köpas här. ]

 


KLANTIGTDagens Nyheter om privatiseringen av köpcentra runt om i Stockholm:

”Var tredje butik har bytt ägare. 90 procent av företagarna har fått högre hyra. Ingen av dem tycker att de små förortscentrumen har blivit mer attraktiva sedan brittiska Boultbee tog över.”

[…]

”Resultatet är dystert: kostnaderna skenar, majoriteten av företagarna är missnöjda med städning, reparationer och renoveringar. Många butiker är till salu.


I gallerian vid Rinkeby torg ligger en handfull av affärsrörelserna ute till försäljning på Blocket.”

Även Moderaterna som drev igenom privatiseringen medger problemen:

”Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson] medger att det var ”en stor besvikelse” när Boultbee drog sig ur fastighetsägarsamarbetet i våras. Nu har företaget gått med igen. Hyror och skötsel av köpcentrumen anser Joakim Larsson inte att han kan ha några synpunkter på.”

Problemet när bara att när Moderaterna i sin privatiseringsiver 2007 sålde fastigheter för tio miljarder kronor till Boultbee tecknade man inget skriftligt kontrakt om företagets samhälleliga åtaganden – man gjorde en muntlig överenskommelse [pdf]. Bostadsborgarrådet Kristina Alvendal menade att det inte behövdes göras skriftligen då ”vi nu har en oerhört seriös aktör som är med på att verka för att utveckla Stockholm bland annat i Stockholms förorter.”

Moderater kan för bövelen inte vistas i närheten av gemensam egendom.

Marika Lindgren Åsbrink gör en uttömmande genomgång av vad Boultbee är för ett företag, och att varningssignalerna var tillräckligt många redan innan affären gick igenom. Johan Sjölander går igenom historiken.

 

 


Andra bloggare skriver i ämnet:

 

Tumma gärna inlägget om ni gillar det + att det syns och sprids lättare.

 

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

17 kommentarer till Varför privatiserar vi våra statliga bolag?

 1. Leo Beata skriver:

  Privatisering är ett annat ord för omfördelning av pengar och makt – från fattiga till rika!

 2. Anita skriver:

  Ja, vad kan man säga? BRA inlägg! 🙂

 3. Agnetha skriver:

  TUMME !!! Kanoninlägg !Omvänd Robin Hood politik så klart , detta är djupblått Moderat så det stänker om det.Kram

  • Civilisten skriver:

   Tack för de varma orden *ler* Det känns som detta med privatisering har blivit en fix idé, det ska bara genomföras, helst så många privatiseringar som man hinner med under 4 års period.Kram

 4. Agnetha skriver:

  Nej du , jag tror man måste vaccinera bort regeringen om man ska bli av dom på riktigt. De ska bort och stanna borta för gott, de har ställt till nog med skit för vanligt folk.Tackar och bugar !Kram

  • Civilisten skriver:

   Den gillar jag ”vaccinera bort regeringen (alliansen)”, det är där vi ska lägga forskningspengar för att få fram ett vaccin snabbt som fan.Kram och må gott

 5. Aspitjejen skriver:

  Privatisering är idiotiskt!kam å tumme

 6. Civilisten skriver:

  vakna!

 7. trerk skriver:

  Att privatisera statliga bolag är ett kortsiktigt tänkande för att delfinansiera skattesänkningarna. Vad skall man sälja sen när allt är sålt och mer pengar behövs. Så att bratsen kan fortsätta hälla ut champagne för 100 000kr.

  • Civilisten skriver:

   Ja, precis, vart ska de då ta pengarna, snacka om att förstöra vårt gemensamma kapital vilket förstör välfärd för alla.Nä bort med alliansen och låt dem aldrig komma tillbaka.

 8. Micke skriver:

  Läste i Dagens Industri (DI) på jobbet att regeringen nu skall intensifiera utförsäljningen av statliga bolag.Varför var det så tyst om detta i valrörelsen?”Staten skall inte äga bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad” säger Mats Odell i en intervju.Han säger också att ”Till skillnad från för fyra år sedan är nu försäljningsmaskineriet väloljat”, så han flaggar för ett ökat tempo i utförsäljningarna.Men det är klart, skall man ha pengar till att sänka skatterna med 100 miljarder så måste man väl skaffa kontanter på annat sätt…Men vad händer när det börjar bli kallt i byxan, och man inte längre är kissnödig?

  • Civilisten skriver:

   Egentligen är det inget konstigt, det är ju så här alliansen driver sin politik. Titta på sjukförsäkringen, där slänger man ut folk på gatan eller tvingar dem till socialbidrag fast de är sjuka och behöver hjälp. Från sjukförsäkringen har alliansen tagit pengar till skattesänkningar, mest har gått till de som behöver det minst, de rika. Man inför RUT för att de rika ska få subventionerad städhjälp. Man säljer ut våra statliga verksamheter för att kunna göra fler skattesänkningar. Den här typen av politik urholkar vårt samhälle på sikt.Vart ska de sedan ta pengarna?

 9. Vajra skriver:

  Varför kommuner och stat inte kursar mer är pga skatteintäkter från oss arbetare kommer i jämn ström i alla tider, därför kan man ”sköta” finanserna även om man klantar sig rejält för vi backar upp dårskapen givitvis ovetande.Privatisering i bolag som tex el är inte alls ekonomiskt hygieniskt men statliga bolag som ni ser flår våra plånböcker lika hårt…tanken borde vara att vi får billig el och inga idiotiska utlands investeringar…och varför investera våra pengar utrikes? Om någon i regeringen sagt att banker är osunt att äga för en stat är nog en komplett dåre, som hade mått bäst själv av att lobotomeras för att inte ställa till det för oss ännu mer.:-/, Var det inte SEB OCH SWEDBANK som härjade i Lettland? som vi får ta smällen av nu?Och tyvärr måste jag direkt ställa frågan – vem är störst idiot, den som leder eller dem som följer?

 10. Maria Holmlund skriver:

  Jättebra, önskar bara att det togs upp mer i media så att det kan bli en ändring. Jag tycker inte det ska vara möjligt för politer som sitter en kort period att avgöra om företag ska säljas eller inte. När förslagen om att sälja stora statliga bolag kommer tycker jag att det antigen måste följa en lång process som borde innefatta undersökningar som påvisar vad det skulle innebära. Framförallt vad det skulle innebära på lång sikt. Sen anser jag att vi alla ska ha rätt att vara med och bestämma, röstning borde vara ett måste innan beslut om privatisering görs.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s