Satsa på ungdomar och unga vuxna!

Jag låter texten från S i Linköping vara symtomatisk för hela Sverige. Något måste göras för att för ungdomar och unga vuxna i närtid. Tyvärr vann Moderaterna (med sina knäpartier) valet, så vi lär få vänta ytterligare 4 år innan något görs för de unga i Sverige

Moderaterna gör inte ett skit för de unga i Sverige om man nu inte tillhör den övre inkomsthalvan.

LÄSVÄRT!

 


Satsa på de unga vuxna

I Linköping drabbas ungdomar hårt av arbetslöshet. Rekordstora ungdomskullar lämnar nu gymnasieskolan. Nittiotalisterna är lika många som fyrtiotalisterna och ännu fler unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.

Detta måste vi göra något åt – nu. 2010 Juni

Vi måste förstå den längtan som finns att få ett jobb. Inte bara för jobbet i sig, utan också för att kunna starta sitt eget liv, med eget boende och ett stärkt självförtroende. Ungdomar måste också ha rätt till trygga anställningar. Tillfälliga lösningar skapar otrygghet och gynnar varken inflytande eller ansvarstagande. Många unga har också en lust och längtan att bli entreprenörer. Kommunen ska erbjuda riktat stöd för dessa unga entreprenörer.

 

Stöd till yngre att få erfarenheter av arbetsmarknaden – massiv satsning på sommarjobb.

Sommarjobb är ett bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Det ger ungdomar som går i skolan extra pengar att fylla ut en mager sommarekonomi med. Det ger ovärderliga kontakter med framtida arbetsgivare, och erfarenhet av arbetsuppgifter som är bra att ha med sig när man i framtiden söker fast jobb. Dålig ekonomi minskar nu många arbetsgivares utrymme att anställa sommarjobbande ungdomar. Risken ökar att man som ung inte kommer i kontakt med arbetsmarknaden och att om man får en anställning blir anställd på dåliga villkor. Därför bör Linköpings kommun ta ett utökat ansvar för att förmedla och erbjuda sommarjobb.

 

Generösare hållning för att läsa upp betygen – inga återvändsgränder i skolan

Den borgerliga majoriteten har begränsat möjligheten att läsa upp betygen i vuxenutbildningen. Vi vill ändra det. Vi vill ha ett samhälle där människor är kreativa och utbildar sig. Sverige och Linköping behöver de med höga betyg också. Vi vill göra det möjligt att även i framtiden kunna höja sina betyg inom vuxenutbildningen. Det är en möjlighet för ungdomar som av olika skäl inte kunnat utnyttja sin maximala kapacitet under ungdomsskolan. Nuvarande regelverk försvårar för Linköpingsbor att komma in på högskolan, det i en tid där alternativet ofta är arbetslöshet.

 

Personer under 25 år ska inte behöva söka ekonomiskt bistånd 

I Linköping är alldeles för många ungdomar mellan 18-24 år tvingade till försörjningsstöd för sin försörjning. Det är ett gigantiskt misslyckande. Istället för att skaffa sig en utbildning eller få möjlighet till ett jobb tvingas många ungdomar försörja sig via samhällets sista skyddsnät. Vi vill att ingen ungdom skall annat än undantagsvis behöva vara beroende av försörjningsstöd i mer än tre månader. Inom den perioden skall man erbjudas arbete, praktik eller utbildning. Insatser som syftar till att lotsa personer från passivitet till aktivitet. Idag måste ungdomar gå arbetslösa ett antal dagar innan de får någon hjälp från arbetsförmedlingen. Så har regeringen bestämt, men vi socialdemokrater vill annorlunda.

 

Satsa på mentorskapet 

Äldre medarbetare i äldreomsorgen besitter en enorm mängd kunskap och erfarenhet, det som ibland kallas tyst kunskap. Mycket av denna kvalitet riskera att gå förlorad med de stora pensionsavgångar som står för dörren. Samtidigt har många unga svårt at få fotfäste på arbetsmarknaden. Genom en satsning på mentorskap får äldre personal möjlighet att överföra kunskap och kompetens till yngre och nyanställda. Men det öppnar också upp för att fler unga får möjlighet till jobb inom kommunal verksamhet. 

 

Kommunala ungdomstjänster för högre kvalitet 

Det finns många tjänster som kan höja kvaliteten men som inte utförs idag. Här kan vi tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla formerna. Vi socialdemokrater vill ha kommunala ungdomstjänster tillsammans med möjlighet att utbilda sig till yrket eller bygga på sin tidigare utbildning.

 

Ökade möjligheter till praktik

En praktikplats är en viktig ingång till arbetsmarknaden. Många har fått sitt första fasta jobb efter en sådan plats. Idag är det många gånger svårt att hitta praktikplatser. Kommunen och kommunens bolag måste vara föredömme och kraftigt öka antalet platser. Kommunen bör också i upphandlingar ställa större krav på att företag tar emot praktikanter.  

 

Fler utbildningsplatser för unga

Det ska vara lätt för den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens eller behörighet att komplettera inom vuxenutbildningen. På så sätt kan vi ge unga människor möjligheten många drömmer om att gå vidare till högre studier. Det kommer att kräva en fortsatt utbyggnad av högskolan, som vi vill vara med och medverka till. Det kommer att kräva fortsatt satsning på vuxenutbildningen, och vi kommer att skjuta till de resurser som krävs. Linköping och Sverige behöver kompetensen.
Satsa på ungdomsjobb inom event- och besöksnäringen

Kommunen har via sina bolag gjort stora investeringar i evenemangsverksamhet. Cloetta Center och Konsert och Kongress är exempel på detta. Bland annat dessa anläggningar borde nyttjas bättre. Då skapas dels evenemang som marknadsför kommunen och är till glädje för dess invånare, dels skapas jobb i privat tjänstesektor som riktas inte minst mot ungdomar. Kommunen ska vara en garant för att dessa tjänster finns. Vi tror att vi kan utöka Linköpings förmåga att anordna större kultur- och idrottsarrangemang genom att utveckla nätverk, arrangörsbolag och andra aktörer.


Mer utbildning

Allt fler branscher kräver allt högre kunskapskrav. Det gäller såväl i offentlig som privat arbetsmarknad. Att arbeta i äldreomsorg är avancerat, likväl som ett arbete i industrin är helt annorlunda i dag jämfört med förr. Vi har sagt det förr och säger det igen: Linköping ska konkurrera med kompetens – inte låga löner. Vi socialdemokrater har ett tydligt mål; full sysselsättning. För att nå detta mål vill hela tiden utveckla kompetensen, kreativiteten och kunskapen för alla. Därför är utbildning centralt.

 

Bygg ut utbildningen för vuxna i Linköping

Det är viktigt att människor får nya chanser i arbetslivet och att vi inte skapar återvändsgränder. Vi tror på människans inneboende kraft och möjligheter att ta till sig ny kunskap och utvecklas. Möjligheten till utbildning och kompetensutveckling för vuxna är en framgångsfaktor för den ekonomiska, tekniska, sociala och demokratiska utvecklingen i ett samhälle. Trots den höga arbetslösheten signalerar vissa arbetsmarknadsområden att de saknar kompetent arbetskraft. När konjunkturen vänder uppåt igen, måste vi se till att vi står rustade att ta jobben. För att vara redo att möta efterfrågan måste vi alltid investera i människors utbildning. Det har inte den borgerliga regeringen gjort – det gör vi. Vi vill satsa på fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

 

Mer yrkesutbildning

Det är viktigt att vi så fort som möjligt börjar yrkesutbilda människor som blir arbetslösa så att vi står väl rustade när konjunkturen vänder. För att nå kompetens ska vi kunna erbjuda såväl teoretisk som praktisk vuxenutbildning, det behöver vi i Linköpings kommun. Vi vill genom detta stärka näringslivets konkurrenskraft i Östergötland.  Branscher som ser framtida brist på kompetens och utbildad personal ska inte förlora framtida konkurrenskraft. För att vi ska kunna nå dit måste både stat och kommun satsa mer på yrkesinriktad vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

 
Vi socialdemokrater vill erbjuda en mångfald av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen. Vi vill bland annat utveckla branschinriktad svenska för invandrare och vuxenutbildning på Anders Ljungstedts Gymnasium. Det finns goda förutsättningar för en hög flexibilitet och alla möjligheter att validera, prova på olika yrkesinriktningar och kontakt mellan olika åldersgrupper. Då kan vi också knyta ihop yrkesutbildningen med insatser för annat som den enskilde eleven har behov av eller saknar i form av kompetens.

 

Mer praktik i utbildningar

Att få möjlighet att testa sina kunskaper och färdigheter inom det yrke man studerar till, ger många positiva erfarenheter. Det ger inblick i arbetslivet och skapar samtidigt kontakter för framtiden. Det ska finnas möjligheter till praktik på alla utbildningar, även på de teoretiska programmen. Detta gör vi möjligt genom att öka antalet praktikplatser inom kommunens egen verksamhet, men också hos de som utför verksamhet för kommunen. På så sätt sätter vi också press på andra delar av arbetsmarknaden.

 

Ökade möjligheter till fortbildning

Vi tror på en utvecklad form för fortbildning i Linköpings kommun, tillsammans med arbetsgivare, fackliga organisationer och universitetet. En modell för hur vuxna kan börja studera på nytt. Det handlar om att ta tillvara och utveckla människors förmågor oavsett ålder, till gagn för arbetslivet och samhället i övrigt. Det är viktigt av många skäl! Arbetsgivare behöver kunnig personal. Arbetstagare behöver utveckling och glädjen i att lära mer. Därför vill vi införa en grundstruktur för fortbildning, med en särskild satsning när antalet arbetslösa riskerar att öka. Kommunen ska stärka sin samverkan med Linköpings Universitet.


ung o arbetslös.jpg

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Satsa på ungdomar och unga vuxna!

  1. FGGGMF skriver:

    Som den borgare jag är. så håller jag ändå med dig 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s