Det moderna tvångsarbetet – FAS 3 mot ILO

Läsvärt och föklarnade angående FAS 3 och våra lagar, vad gäller?

Inlägget hämtad här: De Tystas Röst


Det moderna tvångsarbetet – FAS mot ILO

 I media, i politiken och på bloggar diskuteras det just nu mycket om Jobb- och utvecklingsgarantins  Fas 3. Det talas bl.a. om modernt slaveri, tvångsarbete och utnyttjande av människor. Är detta rättvisa beskrivningar eller överdrifter? För att svara på frågan ska jag peka på bl.a. de faktorer som möjliggör att en åtgärd som Fas 3 överhuvudtaget tillåts existera. Jag kommer också att diskutera etik, praxis, lagar och två konventioner som Sverige har undertecknat för över femtio år sedan.

Vad säger politikerna just nu?

Bl.a. Socialdemokraterna har varit kritiska till Fas 3 och har nyligenpresenterat ny statistik för Fas 3. Folkpartiet försvarar Fas 3 och hävdar att ingen deltagare arbetar gratis och slirar därmed kraftigt på sanningen; det har framkommit att deltagare inte bara arbetar gratis för arbetsgivarna, arbetsgivarna får dessutom betalt för dem av staten. Jag rekommenderar Folkpartiet att vara uppriktiga i frågan. Kristdemokraterna har också yttrat kritik och vill bl.a. höja ersättningen i Fas 3. Moderaterna säger sig vilja se över Fas 3, men Tomas Tobé (m), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, försvarar samtidigt Fas 3 och vill inte närmare definiera gränsen mellan arbete och sysselsättning. Nåväl, låt mig då hjälpa moderaterna, Tomas Tobé och Arbetsförmedlingen på vägen…

Vad är ”tvång” och vad är ”arbete”?

Tvång” är att ”förmå en person att utföra handlingar den annars inte skulle gjort” (NEWiktionary). ”Arbete” är ”sysselsättning som kräver ansträngning och medför förväntan om resultat” (NEWiktionary). Således sysslar man med tvångsarbete om man ”förmår personer att utföra sysselsättning som kräver ansträngning med förväntan om resultat i en sysselsättning de annars inte skulle ha gjort.”

Vad gäller för sysselsättning i Fas 3?

Vad räknas som lämplig sysselsättning?

Sysselsättning i fas tre kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som höjer kvaliten i verksamheten. Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid.”

(min fetstil)
Källa: Faktablad för arbetsgivare, Jobb- och utvecklingsgarantin, Arbetsförmedlingen, november 2010. Regleras av Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

Det är alltså bekräftat att arbetsuppgifter på heltid får utföras hos en arbetsgivare inom ramen för Fas 3 med stöd av svensk lag. Detta är alltså arbete, men det är inte lönearbete. Det är gratisarbete – utfört av en individ hos en arbetsgivare och helt bekostat av staten. Låt oss nu se om det kan klassas som tvångsarbete.

Vilka metoder kan användas för anvisning till Fas 3?

Arbetsförmedlingen:

Vad förväntas av mig?

 

Det är viktigt att du tackar ja till en insats i programmet och till ett erbjudande om ett lämpligt arbete. […] Det kan annars få den konsekvensen att jobb- och utvecklingsgarantin återkallas.

(min fetstil)
Källa: Faktablad för arbetssökande, Jobb- och utvecklingsgarantin, Arbetsförmedlingen, december 2010.

Socialtjänsten:

Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. […] Socialtjänsten kan t.ex. kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

(min fetstil)
Källa: Frågor och svar om socialbidrag, Socialstyrelsen.

Detta förfarande har stöd i socialtjänstlagen:

”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.”

(min fetstil)
Källa: Notisum; Socialtjänstlag, 4 kap. Rätten till bistånd, 4 § och 5 §.

Genom att anvisa en sysselsättning med hot om indragen ersättning kan Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten ställa en person inför ett ultimatum som får karaktären av ett ”erbjudande du inte kan tacka nej till.” Detta är ett sofistikerat tvång som leder tankarna till metoder som används av vissa ljusskygga organisationer i den undre världen. Jag håller naturligtvis varken arbetsförmedlare eller socialsekreterare nödvändigtvis personligt ansvariga för detta; jag vill endast belysa den praxis som är fullt möjlig, och vad jag vet, laglig, att begagna sig av idag.

Slutsatsen är att tvångsmetoder kan användas för anvisning till Fas 3. Media och vittnesmål bekräftar dessutom uppgifterna om att dessa metoder används (se t.ex. länkar nedan till artiklar och bloggar).

Detta fenomen har naturligtvis inte uppstått över en natt, men med Jobb- och Utvecklingsgarantin kan det nu systematiseras i en stor nationell omfattning. Ytterst ansvariga är idag bl.a. arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m), Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och socialminister Göran Hägglund (kd).

Mörkläggning och munkavlar

Arbetsförmedlingen hemlighåller vilka företag som anordnar platser i Fas 3 med hänvisning till att företagen kan skadas om det blir känt att de får bidrag från staten. Vidare verkar arbetsgivare som anordnar platserna agera i symbios med Arbetsförmedlingen; kritiker blir hotade med indragen ersättningförlorar sin plats eller åker helt enkelt ut ur programmet.

Detta bekräftar att vi har att göra med ljusskygga verksamheter. Varför frågan är så känslig förstår vi nu; det handlar om tvång från staten och det handlar om arbete hos arbetsgivare. Resultatet vi obönhörligen kommer fram till är:tvångsarbete. Staten tvingar inom ramen för Fas 3 långtidsarbetslösa och sjuka att arbeta gratis för arbetsgivare. Och arbetsgivarna får dessutom betalt för det!

Så, nu är tiden inne för att påminna om att Sverige har ratificerat följande konventioner av ILO:

ILO:s konventioner nr. 29 och nr. 105

ILO:s konvention nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete:

”Tvångsarbetets medel kan vara innehållande av lön, tvång att utföra uppgifter emot den egna viljan, hot om våld eller om att anmäla en papperslös till myndigheterna. Tvångs- och straffarbete definieras av ILO som allt arbete som påtvingas en person genom hot om straff, och där personen tvingats att erbjuda sin arbetskraft.

De viktigaste punkterna i konvention 29:

 • Tvångs- och straffarbete ska vara förbjudet i nationell lagstiftning.
 • Olagligt användande av tvångsarbete ska bestraffas strängt och effektivt.
 • Vissa former av tvångs- och obligatoriskt arbete är tillåtet, till exempel obligatorisk militärtjänst, straffarbete och medborgerliga insatser vid krig och katastrofer.
 • Myndigheterna måste sätta upp noggranna bestämmelser för när och hur obligatoriskt arbete får användas. De som utsätts för tvångsarbete ska kunna överklaga detta på ett rättssäkert sätt.

(min fetstil)
Källa: Mänskliga rättigheter i arbetslivet: ILO:s 8 kärnkonventioner, sid 15, LO & TCO. Konvention 29 antogs av ILO 1930 och har ratificerats av 174 medlemsländer. Sverige undertecknade den 1931.

ILO:s konvention nr 105: Avskaffande av tvångsarbete:

”Konvention 105 skärper ytterligare förbudet mot tvångsarbete, främst när det gäller missbruk i politiska eller ekonomiska syften.

De viktigaste punkterna i konvention 105:

 • Arbetstagare som deltagit i strejker får inte straffas med tvångsarbete.
 • Arbetsgivare får inte använda tvångsarbete för att disciplinera eller styra de anställda.
 • Tvångsarbete får inte användas som straff för att man uttryckt politiska eller ideologiska åsikter som står i motsats till det rådande politiska, sociala eller ekonomiska systemet.
 • Tvångsarbete får inte användas för att diskriminera minoriteter och utsatta grupper.”

(min fetstil)
Källa: Mänskliga rättigheter i arbetslivet: ILO:s 8 kärnkonventioner, sid 16, LO & TCO. Konvention 105 antogs av ILO 1957 och har ratificerats av 169 medlemsländer. Sverige undertecknade den 1958.

Slutsatser

Eftersom ”Tvångs- och straffarbete definieras av ILO som allt arbete som påtvingas en person genom hot om straff, och där personen tvingats att erbjuda sin arbetskraft” verkar det onekligen som att den praxis som med stöd av svensk lag tillämpas av Arbetsförmedlingen (och möjligtvis Socialtjänsten) leder till att Jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3 kan klassas som tvångsarbete enligt ILO:s definition.

Jag anser att det därför är tydligt att vi idag har en motsättning mellan svensk lag, svensk praxis och det svenska ratificerandet av ILO:s konventioner. Frågan är nu om någon på allvar är intresserad av att belysa detta faktum?

För låt oss inte lura oss själva; så länge Alliansens Jobb- och Utvecklingsgaranti ser ut som den gör och så länge ovanstående kryphål i svensk lag finns, kommer svenska medborgare att utföra oavlönat tvångsarbete hos arbetsgivare.

Jag vill påminna läsaren om att det här är inte 1930-tal.
Det här sker i Sverige 2011.

Politiker, jurister, fackliga företrädare, journalister, bloggare och läsare – bollen ligger härmed hos er.

chain.jpg

Det moderna tvångsarbetet – bryter

Jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3

mot ILO:s konventioner? (Foto: Mark Schellhase)Politiker, jurister, fackliga företrädare, journalister, bloggare och läsare – bollen ligger härmed hos er.

Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

12 kommentarer till Det moderna tvångsarbetet – FAS 3 mot ILO

 1. Debattlust skriver:

  Jag anser att Fas 3 är regeringens sätt att återgälda dem inom näringslivet som satsade pengar på Alliansens valkampanj då de gick till val. Eftersom Fas 3 ger arbetsgivarna ”halva lönen” som ett bidrag. Ett bidrag som går till ”dem som redan har” och rimligtvis borde vara en lön för den anställda. Men nu är det ju så att om det har givits ut pengar till en valkampanj (mörklagt, det ”vet” vi inget om) så vill givetvis de som sponsrade ha något tillbaka. Detta är så genomskinligt så rent logiskt ser jag ett samband här i o m att Fas 3 numera är genomfört. Klyftorna i samhället har ökat, vilket inte förvånar mig med den regering vi har idag. Det tragiska är att det är en folkvald regering vi har, i demokratisk anda. Vad jag undrar är: insåg folk detta när de la sin röst vid valet?Tragiskt… Hoppas att detta går att rätta till…

 2. kyrksyster skriver:

  I sak håller jag med dig om att fas 3 är ett sätt att förnedra och trycka ner. Men jag tror inte du kan få gehör för att det det skulle vara tvångsarbete. Inte så länge man har möjlighet att vägra. För det har man, men man får inga pengar då.

  • Civilisten skriver:

   WOW! vilket val….det är tvång eftersom man hotas att att inte få någon inkomst alls.Det är tvångsarbete!

 3. Civilisten skriver:

  Vem klarar sig utan pengar???

 4. kyrksyster skriver:

  Jag förstår hur du tänker.Men om det är tvångsarbete så fort vi annars skulle stå utan inkomst, så är vi alla tvångsarbetare. Om jag lämnar mitt jobb så har jag ingen inkomst och skulle inte få någon ersättning från samhället… och jag har inte ett antal jobb att välja på… jag jobbar 30 mil från mitt hem och min man för det var det jobb jag fick… så om man ser det så så är jag också tvångsarbetare.Däremot så får jag skälig lön för vad jag gör. Jag har alla de rättigheter en fast anställning ger. Därför är min situation milsvid från fas 3:arna. Det är i att de inga rättigheter har, ingen lön att leva på, inte får del av de förmåner anställda har, utnyttjas och kränks – som skandalen ligger.Det är viktigt att använda rätt termer och strida med rätt argument!

 5. Akhinaton skriver:

  jag är i Fas 3 och föremål för ett tryck att antingen acceptera sysselsättning , eller vägra och och skulle inte få någon ersättning för att försörja min familj med, jag talade med många enskilda personer som är FAS vi har ett sysselsättning på ett företag , Fas 3 är slaveri och mot principerna om mänskliga rättigheter, vi går till arbetet varje dag och det kostar pengar t.ex: månadskort, lunch, och mera det inget jobb, vem som helst kas ordnar kontor och få flera som fas3 225 kr för personen per dag, jag har varet på ett företag som har avtal med arbetsförmedlingen att få 800 personer, räkna själv hur mycket det kostar de, det handlar om pengar flera miljoner, jag orkade inte kämpa själv flesta som är där förstår inte vad är FAS, de verkar nöjda. Jag tror att i regeringen måste tänka om och de pengarna som går till detta Företag som har uppstått på senare tid är falsk och de tillverkar ingenting vad skulle jag vänta mig där, den leder till terapi, det tycker jag.

  • Civilisten skriver:

   Regeringen vet mycket väl vad som pågår men de väljer att inte lyssna. Det blir så bra i statistiken och man har koll på vart arbetslösa befinner sig. Kontrollbehov kallas det för.Kampen går vidare!

 6. Brain Seltzer skriver:

  Har man inte fått ett riktigt jobb efter 450 dagar idag så är det något fel. Då behöver man stöd från samhället men inte från arbetslöshetsförsäkringen eller socialen. Antingen förtidspension eller ett jobb på samhall.

  • Civilisten skriver:

   Så enkelt är inte verkligheten, vilket du kan läsa om i detta och tidigare inlägg, man lägger ingen kraft i att hjälpa arbetslösa, man har inga resurser.

 7. HEMIMAMMA skriver:

  KGV

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s