Sossarnas nytänk eller är de fortfarande kvar i liberalismens spår?

Jag blev rädd när jag läste DN-debatt i torsdags, där socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt och dess ekonomiske talesman Tommy Waidelich, skriver om socialdemokraternas ekonomiska politik.

Jag är positiv till de 5 punkter de tar upp men inte på vilket sätt vi ska komma dit!

Ord som hög tillväxt, välfärdsjobb och det faktum att  Tommy Waidelich idol är Kjell-Olof Feldt får mig att fråga, är S kvar i det liberala tänkandet?

Ni har väl inte glömt att  Kjell-Olof Feldt är ”pappa” till S liberalisering under 80-talet med bl.a. avregleringen avkreditmarknaden, den i efterhans så kallade ”novemberrevolutionen

Här debattinlägget i sin helhet:


”Inga direkta behov finns av kraftigt höjda skatter”

Publicerad 2011-03-31 00:50

Håkan Juholt och Tommy Waidelich: Vårt budskap är tydligt – jobben går först i Socialdemokraternas ekonomiska politik! Vi kommer att se över skattesystemet för att skapa fler jobb och konkurrenskraftiga villkor för näringslivet. Men det finns små möjligheter och heller inga direkta behov av att kraftigt höja eller sänka skatterna. Hög tillväxt, fler i arbete samt effektivisering och omprioriteringar inom statsbudgeten skapar goda möjligheter för nya investeringar. Långtidsarbetslösheten har förvärrats av regeringens politik. Vi vill pröva idén med så kallade välfärdsjobb, sänka A-kasseavgifterna och studera förslaget om en bonus till kommuner som lyckas minska det ofrivilliga deltidsarbetet i välfärden, skriver S-ordföranden och partiets nya ekonomisk-politiska talesperson.

juholt....jpg

Målet med Socialdemokraternas ekonomiska politik är full sysselsättning. Det reformutrymme som växer fram bör användas klokt. Sverige behöver en politik för fler i arbete.

Hösten 2008 kollapsade de globala finansiella marknaderna. Finanskrisen orsakades av globala obalanser och en bristfällig reglering.

Sverige drabbades inte så hårt av kollapsen på de finansiella marknaderna, men väl av den ekonomiska kris som följde. En viktig orsak är vårt exportberoende. Men det är också av därför som vi i dag återhämtar oss snabbare.

Finanskrisen har demonstrerat betydelsen av starka ekonomiska finanser. Överskott i goda tider är en förutsättning för en aktiv politik i lågkonjunktur. Vi hade aldrig klarat krisen lika bra om vi inte hade sanerat statsfinanserna efter 90-talskrisen.

Ramverket med utgiftstak i statsbudgeten och överskottsmål för den offentliga sektorn är en styråra för den ekonomiska politiken. Vi kommer aldrig att tumma på grunderna för en ansvarsfull ekonomisk politik.   

Sverige har i dag hög tillväxt. Men det råder fortfarande massarbetslöshet. 400.000 svenskar, omkring åtta procent av arbetskraften, är arbetslösa. Paradoxalt nog växer arbetskraftsbristen samtidigt som så många går arbetslösa. Det är ett resultat av att de arbetslösa saknar tillräckliga kvalifikationer för att ta de nya jobben.

Den försämrade matchningen på arbetsmarknaden gör att obalanserna i ekonomin växer. Svårigheterna att hitta rätt arbetskraft för företagen pressar upp löner och priser. Riksbanken, vars främsta uppgift är att värna prisstabilitet, tvingas därför höja räntan i förtid. Det drabbar ofta den enskildes hushållsekonomi hårt.

I valet 2006 pekade Moderaterna på ett viktigt samhällsproblem – den oacceptabelt höga arbetslösheten och det stora utanförskapet. Men den förda borgerliga ekonomiska politiken har inte fungerat. Tvärtom har delar av politiken försämrat arbetsmarknadens funktionssätt. Möjligheterna för den enskilde att gå från arbetslöshet till anställningsbarhet har minskat. Arbetslösheten är i dag högre och utanförskapet djupare än vid regeringsskiftet 2006.

Sverige behöver en politik för fler i arbete. Då förbättras möjligheterna att pressa tillbaka barnfattigdomen och investera i kunskap. Det reformutrymme som växer fram måste användas klokt. Nu presenterar vi några principer som ska vägleda utvecklingen av vår politik för full sysselsättning:

1. Investera i Sveriges konkurrenskraft.
Sverige behöver investeringar i ökad produktivitet och global konkurrenskraft. Så skapar vi ett samhälle där våra barn kan leva ett rikare och tryggare liv än tidigare generationer haft möjlighet till.

De flesta av framtidens jobb växer fram i tjänstesektorn. Det krävs investeringar i forskning och utbildning som ökar förädlingsvärdet inom de växande tjänstebranscherna. Hela tjänstesektorns potential måste tillvaratas. Vi behöver en modern näringspolitik med stabila villkor för basindustrin. Investeringar i ny klimatsmart teknik skapar nya jobb.

För att våga investera behöver företag såväl som hushåll långsiktiga och stabila ekonomiska villkor. Vi kommer att ta initiativ till en översyn av skattesystemet för att skapa konkurrenskraftiga villkor för näringslivets tillväxt. Skatternas utformning är en viktig del i en politik för fler jobb.

Det finns små möjligheter och heller inga direkta behov av att kraftigt höja eller sänka skatterna. Hög tillväxt, fler i arbete samt effektiviseringar och omprioriteringar inom statsbudgeten skapar goda möjligheter för nya investeringar.

2. Stärk kvaliteten i utbildningssystemet.
Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass, där vi konkurrerar med kunskap – inte låga löner. Den bästa vägen till ett välavlönat jobb är god utbildning. I dag halkar den svenska skolan efter. Elevernas kunskaper i matematik och i naturvetenskap har försämrats.

För att förbättra resultaten i skolan måste vi satsa på lärarna. Läraryrkets status behöver stärkas liksom karriärmöjligheterna inom skolan. Kvaliteten inom hela utbildningssystemet behöver stå i fokus. Det krävs inte minst en ökad kvalitet på de yrkesinriktade gymnasieutbildningsprogrammen.

3. Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Grunden för att bryta den höga svenska ungdomsarbetslösheten är en gymnasieskola som fungerar. Utbildningen behöver knytas närmare yrkeslivet.

I dagens moderna ekonomi behöver alla unga ha en gymnasieutbildning. Antalet unga som skaffar sig en eftergymnasial utbildning – från högskola till KY-utbildningar – måste öka. Sverige blir ett starkare land om högskolan står öppen för alla.

Arbetslösa ungdomar ska mötas av aktiva insatser.

4. Bryt utanförskapet. 
En av tre arbetslösa är långtidsarbetslösa. Risken är stor att dessa slås ut permanent i ett utanförskap.

Långtidsarbetslösheten har förvärrats av nedskärningarna inom arbetsmarknadsutbildningen. I stället för effektiv utbildning har regeringen satsat på jobbcoacher som ibland erbjuder kristallterapi. Det är inte seriöst.

De arbetslösa behöver rustas för de lediga jobben. Det behövs satsningar på kvalificerad arbetsmarknadsutbildning av god kvalitet inom yrken där det i dag råder brist på yrkeskunnigt folk.

Men långtidsarbetslösheten och det växande utanförskapet kan inte endast lösas med utbildning. Det krävs investeringar i en utvidgad arbetsmarknad där människor kan bidra på sina egna villkor.

SNS  Konjunkturråd (SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har presenterat en idé om en satsning på så kallade välfärdsjobb. Långtidsarbetslösa ska utföra viktiga jobb inom välfärden som inte utförs i dag. SNS idé är väl värd att prövas och utvecklas på ett sätt som fungerar inom ramen för en socialdemokratisk ekonomisk politik.

5. Gör det mer lönsamt att arbeta.
Ska Sverige nå målet om full sysselsättning måste ekonomin utvecklas så att det lönar sig bättre att arbeta.

I dag tvingas vissa yrkesgrupper, ofta lågavlönade, att betala cirka 400 kronor i månaden för att vara med i a-kassan. Den höga avgiften gör det mindre lönsamt att arbeta. Avgiften bör sänkas.

Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Ett förslag kan vara att staten ger en bonus till de kommuner som lyckas minska det ofrivilliga deltidsarbetet i välfärden.

Sverige behöver större arbetsregioner som bidrar till fler jobb och höjda löner. Då krävs en god infrastruktur som gör det mer lönsamt att pendla till sitt arbete. Sverige behöver investeringar i såväl vägar som järnvägar.

I dag presenterar vi några första viktiga steg för att fler ska kunna komma i arbete. Tuffa prioriteringar kommer att krävas. Vi kommer att återkomma med fler förslag för fler i arbete. En del i detta är den skatteöversyn som vi nu sjösätter, där syftet är att främja företagande och jobb. Vårt budskap är tydligt: Jobben går först!

Håkan Juholt
partiledare (S)
Tommy Waidelich
ekonomisk-politisk talesperson (S)


High Growth and Natural Resources 

Vi måste tänka till innan vi skriver om hög tillväxt i ekonomiska termer, har vi inte med helheten med tanke på våra naturresurser så kan vi lika gärna lägga ner, då gräver vi vår egen grav och det är redan Moderaterna så bra på.

Det måste till ett större tänkande som inte är fast innanför några landsgränser eller EU-gränser

Läs gärna:  ”Historiens kortaste vänstervåg”  av Göran Greider 

och  Den problematiska tillväxten 

Är det verkligen något nytänkande inom Socialdemokraterna eller är de kvar i sina liberala tankar?


Annonser
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till Sossarnas nytänk eller är de fortfarande kvar i liberalismens spår?

 1. Leo Beata skriver:

  Det finns all anledning till oro… Prata visioner och drömmar är fortfarande tillåtet, men göra… då reagerar kapitalet och EU-lagarna och där råder fortsatt nyliberalism!!!

  • Civilisten skriver:

   Vi lämnade över makten till kapitalet genom novemberrevolutionen och sedan resten när vi gick med i EU. Det känns som om vi inte kommer ur detta grepp om vi inte gör något radikalt, som att återta makten över bankerna och att lämna EU. Det kommer inte att ske under Juholt eller hans RUT-älskande politiske talesman….gud hjälpe oss!

 2. Civilisten skriver:

  Vi ska alltid kritiskt granska våra politiska makthavare oavsett färg, det är vår skyldighet som väljare i en demokrati, om ni nu inte visste det

 3. Göran skriver:

  Gå med i partiet och påverka

 4. Vajra skriver:

  Civilisten ja gud hjälpe oss…räddningen kommer endast genom att man själv reser sig från sträckbänken som man självmant lagt sig på….klart att en gärningsman söker sitt offer…det är deras natur.Hursomhelst som ni märker så försöker gärningsmännen blåsa intellektuella koncept på en blind och döv massa…..och dem lyckas.Förr fångande ledare massan med religiösa koncept, när vindarna blåser åt ett annan håll ändrar man taktik,,, nu är det ”intellektualism”…vilket förstås inte ens är i närheten av riktigt intellektualism , för den saknar det väsentliga …sanning och kärlek till sina medmänniskor.Att lyssna på Juholt är som att gå på ett väckelsemöte…patetsiskt….folk förblindas av floskler och sitt dåligt minne och låg iq…som du säger avregleringen av kreditmarknaden….kvittar hur ekonomisk genialisk man må vara, inte ens gud själv kan få ekonomin att gå ihop när man har ett virvlande svart hål som slukar alla pengar i andra ändan…..Juholt/ sossarna tittar åt ett annat håll….mörkar och belyser inte alls detta……FRUKTANSVÄRT SINNESSJUKT…..folket vet ingenting…och dem är inte heller intresserande…förrän haveriet ligger i deras knä.Dagens Politik =satanism….jag kan inte se det på annorlunda visKjell olof feldt, ingvar karlsson, bengt dennis…fixade biffen, guran persson mörkarde vidare….gott satanisktiskt jobbat… Juholt framhärdar hur goda kontakter han har med Obama som också kör samma race med sitt amerikanska folk….medmänsklighet finns inte på kartanDen som styr flödet av pengar styr världen…..pappfigurer som politiker säljer sina bröder och systrar för rampljus coh tryggad ekonomi.

 5. Vajra skriver:

  Göran:En människa med klarsyn går inte med en politisk odemokratisk ring och tror man kan göra skillnad,..I en elektrisk krets kan inte en människa koppla in sig på utan att dö.Studera deras taktik, studera hur dem behandlar sina motståndare eller kamrater i det egna partiet eller folket, vad dem säger och vad dem gör faller sälldom tillsammans.Studera dem politiska personligheterna och deras retorik ur psyokologisk perspektiv, vad hade Dr. phil sagt om dem?,,, Undrar hur många psykopater som finns inom politikern hur man går över lik för att komma dit man vill oavsätt pris.Varför göres aldrig dessa profileringar kopplade till politik på universiteten?…..jag vet,… anslag eller dessa drivande krafter hade blivit hotade eller slaktade redan på ide planet…… so much for demokrati.Hur enkelt är det för dej och mej att påverka eller göra sin röst hörd nu när dem har fått sin makt i 4år?Har någon frågat mej om att skicka flyg till Libyen?, vem har dem frågat? Alla partier är i symbios…utan att fråga folket,Osannolika SD stretade emot….och dessa, kallar media och alla andra främlingsfientliga.Fy fan Diplomati gäller inte idag, Sverige är inte Neutrala Sverige längre…det var visserligen många år sedan vi var det.Varför hör vi inte ett skvatt från kristdemokraterna?…detta måste ju vara deras yttersta ståndpunkt iallafall,,,,dem 10 budorden, du skall inte döda etc…..som ni ser, dem är lika bleka som liemannen själv…judas 30 silvermynt sitter fint i fickan.Demokrati exixterar på samma plan som deras ideologiska fantasier…på ett fantasiplan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s